Uncategorized

Barntavlor som poster från Annamias liv

Annamia är ett kraftpaket med hög medvetenhet, engagemang där hon med glädje lärt många unga artister att prestera och leverera. Många av dem har sedan gått vidare och blivit folkkära artister i vårt land och även i stora delar av världen.

Annamia har dessutom startat stage academy där hon jobbar med ledarskapsutbildning på hög nivå.

Många av dessa artister som kommit fram denna väg är nu idoler för många av våra unga barn.

Vi har nu i nära samarbete ned Annamia tagit fram posters i sann anda med vad Annamaria förespråkar. Totalt ett 100 tal poster som är direkt riktade till barn.

Som tack till Annaias deltagande skänker vi en liten summa för varje barnposter vi säljer till barn i krigets Ukraina.

Gå gärna in och titta på dessa posters på vår hemsida poster och stöd barnen i Ukraina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *